Parelklas

Op 10 maart 2014 is op de Toermalijn de eerste Parelklas in de gemeente Breda van start gegaan. In de Parelklas bieden we negen kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar passend onderwijs in de thuisnabije omgeving.
Wilt u meer informatie over de Parelklas, neem dan contact op met één van de intern begeleiders of de directeur van de school.
Lees meer.